Počet záznamů: 1  

Three-Dimensional Analysis of Norway Spruce Needle Anatomical Structure Using Stereology and Confocal Microscopy

 1. 1.
  0313464 - FGÚ 2009 CZ eng A - Abstrakt
  Kubínová, Lucie - Lhotáková, Zuzana - Janáček, Jiří - Albrechtová, J.
  Three-Dimensional Analysis of Norway Spruce Needle Anatomical Structure Using Stereology and Confocal Microscopy.
  [Trojrozměrná analýza anatomické stavby jehlice smrku ztepilého pomocí stereologie a konfokální mikroskopie.]
  Proceedings 8th multinational congress on microscopy. České Budějovice: Czechoslovak microscopy society, 2007 - (Nebesářová, J.; Hozák, P.). s. 479-480. ISBN 978-80-239-9397-4.
  [Multinational Congress on Microscopy /8./. 17.06.2007-21.06.2007, Prague]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spo2 * spruce needle * surface area * stereology
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  We tested the effect of freezing Norway spruce needles on their anatomical structure as well as the effect of possible deformations due to the cutting of fresh needles by a hand microtome. Higher proportion of intercellular spaces in mesophyll in depths near to the surface of a physical section and lower mesophyll surface density was found and so the measurements should be restricted only to the middle region inside the physical section. All estimated mesophyll parameters did not show significant difference between fresh and frozen needles and therefore we conclude that freezing represents a suitable form of storage of sampled material for its stereological evaluation

  Testovali jsme vliv zmražení jehlic smrku na jejich anatomickou stavbu a možné deformace v důsledku řezání čerstvých jehlic ručním mikrotomem. Zjistili jsme vyšší podíl intercelulár v mezofylu a nižší naměřený relativní povrch mezofylu ve vrstvách v blízkosti řezné plochy, proto by měření měla být omezena pouze na střední vrstvu fyzického řezu. Mezi čerstvými a zmrazenými jehlicemi jsme u žádného ze změřených parametrů mezofylu nenalezli statisticky průkazně rozdíly, a tak je možné pro stereologická měření používat zmrazený materiál
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164274

   
   
Počet záznamů: 1