Počet záznamů: 1  

Half-cycle slip activity of persistent slip bands at different stages of fatigue life of polycrystalline nickel

 1. 1.
  0310921 - ÚFM 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Weidner, A. - Man, Jiří - Tirschler, W. - Klapetek, P. - Blochwitz, C. - Polák, Jaroslav - Skrotzki, W.
  Half-cycle slip activity of persistent slip bands at different stages of fatigue life of polycrystalline nickel.
  [Skluzová aktivita perzistentních skluzových pásů během zátěžného půlcyklu u polykrystalického niklu zatěžového do různých stádií únavového života.]
  Materials Science and Engineering A Structural Materials Properties Microstructure and Processing. Roč. 492, č. 1-2 (2008), s. 118-127. ISSN 0921-5093. E-ISSN 1873-4936
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/1096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: persistent slip band * slip activity * half-cycle deformation * atomic force microscopy * scanning electron microscopy * nickel
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Impakt faktor: 1.806, rok: 2008

  The slip activity of persistent slip bands (PSBs) in polycrystalline nickel was studied using scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). The half-cycle slip activity as well as the local shear strain amplitudes was investigated after half-cycle deformation at different numbers of cycles in the domain of stress saturation. The fraction of grains containing accumulated PSBs and accumulated volume fraction of PSBs was estimated depending on the number of cycles of cyclic pre-deformation. The volume fraction of active PSBs during half-cycle deformation is significantly lower than the accumulated PSB volume and decreases with increasing number of cycles. The average local shear strain amplitude remains almost unchanged with increasing number of cycles. PSBs in polycrystals are subjected to a life history which is characterized by active and inactive periods of their half-cycle slip activity during cyclic deformation at different stages of the saturation state.

  Skluzová aktivita perzistentních skluzových pásů (PSP) byla u polykrystalického niklu studována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (REM) a atomové rastrovací mikroskopie (AFM). Skluzová aktivita a lokální amplitudy smykové deformace byly sledovány v oblasti saturace amplitudy napětí během zátěžného půlcyklu po aplikaci různého počtu cyklů. Pro různé počty cyklů cyklické předdeformace byl zjištěn objemový podíl zrn obsahujících kumulované PSP a objemový podíl kumulovaných PSP. Objemový podíl PSP aktivních během deformačního půlcyklu je značně nižší než podíl kumulovaných PSP a klesá s rostoucím počtem cyklů. Byl pozorován rostoucí stupeň lokalizace cyklické plastické deformace v PSP. Průměrná lokální amplituda smykové deformace se oproti tomu s rostoucím počtem cyklů téměř neměnila. Skluzová aktivita PSP během zátěžného půlcyklu je u polykrystalů zatěžovaných do různých stádií saturovaného stavu charakterizována aktivními a neaktivními periodami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162657

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.