Počet záznamů: 1  

Investigation of Anticancer and Antiviral Properties of Selected Aroma Samples

 1. 1.
  0310531 - ÚEM 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ryabchenko, B. - Tulupová, Elena - Schmidt, E. - Wlcek, K. - Buchbauer, G. - Jirovetz, L.
  Investigation of Anticancer and Antiviral Properties of Selected Aroma Samples.
  [Výzkum protinádorových a antivirových vlastností vybraných aroma vzorků.]
  Natural Product Communications. Roč. 3, č. 7 (2008), s. 1085-1088. ISSN 1934-578X. E-ISSN 1555-9475
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: Antiviral * Anticancer * Cytotoxicity
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.766, rok: 2008

  Anti-tumor and antiviral activities of various aroma samples, including cinnamic acid, β-caryophyllene, caryophyllene oxide, nerolidol (synthetic and natural samples), trans,trans-farnesol, farnesol (isomer mixture), longifolene, geranic acid and a farnesol-rich ylang-fraction were investigated using HeLa and Jurkat cell lines. We observed strong anti-tumor effect of natural- and synthetic nerolidol-sample at concentrations less than 5 μM. Synthetic nerolidol reduced the number of HeLa or Jurkat cells to 50% (CC50) at concentrations which were more than ten times lower compared to the effective doses required to achieve 50% of cytotoxicity (ED50). The inhibition of the viral activity of mouse polyomavirus was demonstrated for synthetic nerolidol and natural nerolidol. All other compounds, however, did not show an inhibition against this virus.

  Protinádorové a antivirové vlastnosti různých aroma vzorků zahrnujících kyselinu skořicovou, β-caryophyllen, caryophyllen oxid, nerolidol (syntetické i naturální vzorky), trans,trans-farnesol, farnesol (isomerní směs), longifolen, kyselinu geraniovou a na farnesol bohatou ylang-frakci, byly zjištěny při použiti HeLa a Jurkat bunečných linií. Byl prokázán silný protinádorový efekt naturálního i syntetického nerolidolu při koncentraci nižší než 5 μM. Syntetický nerolidol snižoval obsah HeLa nebo Jurkat buňek až na 50% (CC50) při koncentracích více než 10-krát nižších v porovnání k účinné dávce nutné k dosažení 50% cytotoxicity (ED50). Inhibice virové aktivity myšího polyomaviru byla prokázaná pro syntetický i naturální nerolidol. Ostatní vzorky nevykázaly inhibiční vlastnosti proti tomuto viru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162364

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.