Počet záznamů: 1  

Magnetic susceptibility and electrical conductivity of metallic dental materials and their impact on MR imaging artifacts

 1. 1.
  0308386 - ÚPT 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Starčuková, Jana - Starčuk jr., Zenon - Hubálková, H. - Linetskiy, I.
  Magnetic susceptibility and electrical conductivity of metallic dental materials and their impact on MR imaging artifacts.
  [Vliv magnetické susceptibility a elektrické vodivosti kovových dentálních materiálů na velikost artefaktů v MR obrazech.]
  Dental Materials. Roč. 24, č. 6 (2008), s. 715-723. ISSN 0109-5641. E-ISSN 1879-0097
  Grant CEP: GA MZd NR8110
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: metallic dental materials * dental alloys * amalgams * MR imaging * magnetic susceptibility * electric conductivity * image artifact
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
  Impakt faktor: 2.941, rok: 2008

  The aim of this study was to test the hypothesis that dental materials vary significantly in MR-relevant material parameters—magnetic susceptibility and electrical conductivity, and that knowledge of these parameters may be used to estimate the quality of MR imaging in the presence of devices made of such materials. For typical dental devices, magnetic susceptibility differences were found of little clinical importance for diagnostic SE/GE imaging of the neck and brain, but significant for orofacial imaging. Short-TE GE imaging has been found possible even in very close distances from dental devices made of amalgams, precious alloys and titanium alloys. Nickel–chromium and cobalt–chromium artifacts were found still acceptable, but large restorations of aluminum bronzes may preclude imaging of the orofacial region. The influence of electrical conductivity on the artifact size was found negligible.

  Cílem studie bylo ověřit, zda se dentální materiály významně liší ve svých MR-relevantních materiálových vlastnostech - magnetické susceptibilitě a elektrické vodivosti a zda by znalost těchto parametrů mohla být použita k odhadu kvality MR obrazů měřených za přítomnosti typických dentálních aparátů z těchto materiálů vyrobených. Pro SE/GE zobrazení krku a mozku byl rozdíl v magnetické susceptibilitě dentálních materiálů shledán diagnosticky bezvýznamným. Zobrazení je možné ve velmi blízkých vzdálenostech od aparátu vyrobeného z amalgámů, vzácných a titinových slitin. Artefakty způsobéné niklo-chromovými a kobalto–chromovými aparáty jsou při vhodně zvolených sekvencích akceptovatelné i pro oblast tváře, zatímco velké aparáty z hliníkových bronzů mohou zobrazování orofaciálních oblastí úplně znemožnit. Vliv elektrické vodivosti na velikost artefaktů byl zanedbatelný.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160885

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.