Počet záznamů: 1  

Aplikace autologního séra-očních kapek vede ke statisticky signifikantnímu zlepšení stavu spojivky pacientů se syndromem suchého oka – pilotní studie.

 1. 1.
  0307056 - ÚI 2008 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jirsová, K. - Hrdličková, E. - Alfakih, A. - Juklová, K. - Filipec, M. - Faltus, Václav - Veselá, V.
  Aplikace autologního séra-očních kapek vede ke statisticky signifikantnímu zlepšení stavu spojivky pacientů se syndromem suchého oka – pilotní studie.
  [The Application of the Autologous Serum Eye Drops Results in Significant Improvement of the Conjunctival Status in Patiens with the Dry Eye Syndrome.]
  Česká a Slovenská oftalmologie. Roč. 64, č. 2 (2008), s. 52-56. ISSN 1211-9059
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: syndrom suchého oka * autologní serum-oční kapky * spojivka
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie

  Cíl: Zjistit objektivní stav spojivky a míru subjektivních obtíží pacientů se syndromem suchého oka před a po aplikaci autologního séra (AS) -očních kapek. Soubor pacientů a metody: Osmi pacientům s těžkým syndromem suchého oka bylo aplikováno AS-oční kapky po dobu 3 měsíců, a to úměrně počtu aplikací umělých slz, maximálně však 8krát denně. Klinické testy a laboratorní testy byly provedeny před a po ukončení aplikace AS-očních kapek. Během studie pacienti denně posuzovali subjektivní stav očí. Výsledky a závěr: Aplikace AS-očních kapek vedla ke statisticky významnému zlepšení hodnot Schirmerova testu, vyšetření detritu a keratitis punctata. Na povrchu spojivky došlo ke zvýšení počtu pohárkových buněk a ke snížení počtu buněk apoptotických. Ve všech pacienty hodnocených kategoriích stavu oka došlo k významnému snížení intenzity nepříjemných pocitů. Pozitivní působení AS-očních kapek při syndromu suchého oka je zřejmé a jeho aplikace má předpoklady stát se běžnou léčebnou praxí.

  Aim: To detect the changes on the conjunctiva surface before and after the application of the autologous serum (AS) eye drops in patients with dry eye syndrome. Material and methods: The SA eye drops were applied during the period of 3 months in 8 patients with dry eye syndrome with the maximum frequency 8 times a day. The clinical and laboratory examinations were performed at the start and at the end of the 3 months treatment period. Each day, patients reported their ocular status. Results and conclusions: The AS eye drops application improved significantly the values of the Shirmer test, detritus and superficial punctate keratitis as well. The goblet cells density on the conjunctival surface increase and the number of apoptotic cells decreased. The intensity of unpleasant feelings reported by the patients decreased significantly in all of the assessed categories. The application of the AS eye drops application should become common therapeutic practice with dry eye syndrome.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159916

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.