Počet záznamů: 1  

Milníky práva v stredoevrópskom prostore

 1. 1.
  0306984 - ÚSP 2008 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Hulmák, Milan
  Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - minimální nebo maximální harmonizace.
  [Liability for damages caused by defect of the product - minimum or maximum harmonization.]
  Milníky práva v stredoevrópskom prostore. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 127-133. ISBN 978-80-7160-250-7
  Grant CEP: GA ČR GA407/06/1467
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: liability for damages * defect of the product
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek se zabývá vztahem zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku k odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku. Východiskem úvahy je výklad č. 13 směrnice Rady 85/374/EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky, který zaujal Evropský soudní dvůr ve svých rozhodnutích.

  Article deals with the relation of the Act. No. 59/1998 Coll. on the liability for damages caused by the defect of the product to the liability for damages in the meaning of the Civil Code. The article is based on the interpretation of Art. 13 of the Directive of the Council 85/374/EEC on the approximation of legal and administrative regulations o f member states concerned with the liability for defective products adopted by the European Court of Justice in its decisions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159860

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.