Počet záznamů: 1  

Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production

 1. 1.
  0306366 - ÚT 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šidlof, Petr - Švec, J. G. - Horáček, Jaromír - Veselý, Jan - Klepáček, I. - Havlík, R.
  Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production.
  [Geometrie lidských hlasivek a mehihlasivkové štěrbiny pro matematické a biomechanické modelování produkce hlasu.]
  Journal of Biomechanics. Roč. 41, - (2008), s. 985-995. ISSN 0021-9290. E-ISSN 1873-2380
  Grant CEP: GA AV ČR IAA2076401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vocal fold geometry * glottal channel shape * quantitative description
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Impakt faktor: 2.784, rok: 2008

  Current models of the vocal folds derive their shape from approximate information rather than from exactly measured data. The objective of this study was to obtain detailed measurements on the geometry of human vocal folds and the glottal channel in phonatory position. a non-destructive casting methodology was developed to capture the vocal fold shape from excised human larynges on both medial and superior surfaces. Two female larynges, each in two different phonatory configurations corresponding to low and high fundamental frequency of the vocal fold vibrations, were measured. A coordinate measuring machine was used to digitize the casts yielding 3D computer models of the vocal fold shape. The coronal sections were located in the models, extracted and fitted by piecewisedefined cubic functions allowing a mathematical expression of the 2D shape of the glottal channel. Left-right differences between the cross-sectional shapes of the vocal folds were found in both the larynges.

  Tvar u běžných modelů hlasivek je odvozen z přibližných informací, spíše než z přesných naměřených dat. Cílem článku bylo získat detailní geometrii lidských hlasivek a mezihlasivkové štěrbiny ve fonačním postavení. Pro zachycení tvaru hlasivek byla vyvinuta nedestruktivní metoda odlévání mezihlasivkového prostoru z preparátů lidských hrtanů, a to pro oba povrchy hlasivek v subglotické a supraglotické části glotis. Měřeny byly dva ženské hrtany, každý z nich ve dvou různých fonačních konfiguracích odpovídajících nižší a vyšší fonační frekvenci. K digitalizaci tvaru odlitků bylo použito speciální měřicí zařízení, které poskytlo 3D počítačové modely tvaru hlasivek. Na modelech byly detekovány koronární řezy, které byly proloženy po částech kubickými funkcemi, a které dovolily matematicky vyjádřit 2D tvar glotálního kanálu. Pro oba preparáty byly zjištěny pravo-levé rozdíly mezi jednotlivými příčnými řezy hlasivkami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159412

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.