Počet záznamů: 1  

Multicomponent Fluids of Hard Spheres Near a Wall

 1. 1.
  0305932 - ÚCHP 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Malijevský, Alexandr - Yuste, S.B. - Santos, A. - de Haro, M.L.
  Multicomponent Fluids of Hard Spheres Near a Wall.
  [Vícesložkové tekutiny tuhých koulí v blízkosti stěny.]
  Physical Review E. Roč. 75, č. 6 (2007), 061201-1. ISSN 1539-3755
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: density functional theory * monte carlo simulation * multicomponent fluid
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.483, rok: 2007

  The rational function approximation method, density functional theory, and NVT Monte Carlo simulation are used to obtain the density profiles of multicomponent hard-sphere mixtures near a planar hard wall. Binary mixtures with a size ratio 1:3 in which both components occupy a similar volume are specifically examined. The results indicate that the present version of density functional theory yields an excellent overall performance. A reasonably accurate behavior of the rational function approximation method is also observed, except in the vicinity of the first minimum, where it may even predict unphysical negative values.

  Metoda aproximace racionální funkcí, teorie funkcionálu hustoty a NVT Monte Carlo simulace byly použity k výpočtu hustotních profilů vícesložkových směsí tuhých koulí v blízkosti rovinné tuhé stěny. Byly studovány binární směsi s poměrem velikostí částic 1:3, v nichž obě složky zaujímají podobný objem. Je ukázáno, že současná verze teorie funkcionálu hustoty poskytuje výborné výsledky. Relativně přesný popis dává i metoda aproximace racionální funkcí s výjimkou blízkého okolí prvního minima, kde může dokonce předpovědět i nefyzikální negativní hodnoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159056

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.