Počet záznamů: 1  

Čas, prostor, příběh a identita. Poznámky ke struktuře paleolitického myšlení

 1. 1.
  0122214 - ARUB-Q 20000041 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jiří
  Čas, prostor, příběh a identita. Poznámky ke struktuře paleolitického myšlení.
  [Time, space, story and identity. Comments on the structure of Paleolithic mind.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 52, č. 2 (2000), s. 183-208. ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Tento článek projednává tři přístupy k paleolitickémumyšlení: analogii, evolucionistickou interpolaci a dedukci vyvozenou z archeologického a antropologického záznamu. Zatímco první objevení anatomicky moderních lidísahá do středního paleolitu, archeologický důkaz symbolizmu se objevuje teprve v mladším paleolitu. To naznačuje, že šlo tedy o změny sociálního a psychologického (spíšenež biologicky determinovaného) rázu. Definice času a prostoru vytváří rozměry, v nichž se může projevit symbolickéchování.

  This paper discusses three aproaches to Paleolithic mind:analogies, evolutionary interpolations and deduction fromarchaeological records. Whereas the first appearance ofanatomically modern human dates back to the Middle Paleolithic, archaeological evidence of symbolism does not occur before the Upper Paleolithic. This suggests that related changes in human mind were not so much biologicalin nature, but rather social and psychological. Definingtime and space creates the dimensions in which symbolicbehaviour may take place.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020494

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.