Počet záznamů: 1  

Reversible mobility switching in molecular materials controlled by photochromic reactions

 1. 1.
  0105775 - UMCH-V 20043346 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sworakowski, J. - Nešpůrek, Stanislav - Toman, Petr - Wang, Geng - Bartkowiak, W.
  Reversible mobility switching in molecular materials controlled by photochromic reactions.
  [Vratné spínání pohyblivosti v molekulárních materiálech řízené fotochromními reakcemi.]
  Synthetic Metals. Roč. 147, č. 3 (2004), s. 241-246. ISSN 0379-6779. E-ISSN 0379-6779
  Grant CEP: GA MŠMT OC D14.30
  Grant ostatní: Polish Committee for Scientific Res.(PL) 4 T09A 1322
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: molecular switch * charge carrier mobility * polymer
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.278, rok: 2004

  The reported results demonstrate possibility to synthesize a photoconducting polymer containing photochromic species with electrical properties modified by a reversible photochemical reaction resulting in the creation and annihilation of traps. The idea, based on earlier electrostatic calculations, is confirmed by results of ab initio quantum chemical claculations carried out on oligomers of the photoconducting .sigma.-conjugated silicon polymer(poly[methyl(phenyl)silylene] containing a photochromic spiropyran derivative attached to the chain via a spacer.

  Publikované výsledky ukazují na možnost syntetizovat fotovodivý polymer obsahující fotochromní skupiny s elektrickými vlastnostmi modulovanými vratnou fotochemickou reakcí, jež vede ke vzniku a zániku pastí. Tuto ideu, vycházející z dřívějších elektrostatických výpočtů, potvrzují výsledky ab initio kvantově chemických výpočtů provedené na oligomerech fotovodivého .sigma.-konjugovaného poly[fenyl(methyl)silylenu] obsahujícího fotochromní derivate spiropyranu navázaný na řetězec přes vhodnou spojku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000193

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.