Počet záznamů: 1  

Interactions between microfungi and Eisenia andrei (Oligochaeta) during cattle manure vermicomposting

 1. 1.
  0105408 - UPB-H 20043013 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pižl, Václav - Nováková, Alena
  Interactions between microfungi and Eisenia andrei (Oligochaeta) during cattle manure vermicomposting.
  [Interakce mezi mikroskopickými houbami a Eisenia andrei během vermikompostování kravského hnoje.]
  Pedobiologia. Roč. 47, - (2003), s. 895-899. ISSN 0031-4056. E-ISSN 1873-1511
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6066001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: Eisenia andrei * earthworms * microscopic fungi
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.711, rok: 2003

  Microscopic fungi, associated with fresh and processed substrates and with the intestines of Eisenia andrei, were studied in three vermiculture systems differing in their productivity. To assess the possible effects of fungi on the rates of growth of E. andrei, laboratory-based feeding trials were carried out on substrates amended with selected fungal species. In total, 151 species and 7 forms of microscopic fungi were isolated during the study. Of those, 132 taxa were recorded from three vermiculture substrates and 123 taxa from worm intestines. In vermiculture substrates, Aspergillus fumigatus, A. flavus, Geotrichum candidum, Penicillium expansum and P. roquefortii were most frequently isolated by dilution plate method and Rhizopus stolonifer by soil washing technique. Fusarium ventricosum dominated among the cellulolytic fungi. A. fumigatus, Mucor circinelloides f. circinelloides and P. expansum were dominant in the intestines of earthworms. Processed vermiculture substrates regularly yielded higher numbers of culturable micromycetes (CFU) and the CFU values of fungi in earthworm intestines were close to or higher than those of processed substrates. Mycelial biomass was lower in fresh than in processed substrates in two vermiculture systems, but higher in the less effective third system. The results of earthworm feeding experiments showed that the amendment of vermiculture substrates resulted in an increase of growth rates; the earthworm growth rate was greatest in treatment with Aspergillus flavus.

  Ve třech různě produktivních vermikulturách byly studovány mikroskopické houby vázané na čerstvý a zpracovaný substrát a na střevní trakt žížal Eisenia andrei. Možný vliv hub na růstovou rychlost E. andrei byl testován v laboratorních pokusech na substrátu obohaceném vybranými druhy mikromycetů.Během výzkumu bylo izolováno celkem 151 druhů a 7 forem mikroskopických hub. Z nich 132 bylo detekováno ze substrátů vermikultur a 132 ze střevního traktu žížal. Z vermikultur byly zřeďovací metodou nejčastěji izolovány Aspergillus fumigatus, A. flavus, Geotrichum candidum, Penicillium expansum a P. roquefortii, promývací technikou pak Rhizopus stolonifer. Mezi celulolytickými houbami dominoval druh Fusarium ventricosum. Ve střevním traktu žížal patřily k dominantním A. fumigatus, Mucor circinelloides a P. expansum. Zpracovaný vermikompost pravidelně obsahoval vyšší počty kultivovatelných hub (CFU) než čerstvý substrát. Hodnoty CFU ve střevním obsahu žížal byly obdobné či vyšší než ve zpracovaném substrátu. Biomasa mycelia byla ve dvou vermikulturách nižší v čerstvém než ve zpracovaném substrátu, ve třetí vermikultuře tomu bylo naopak. Výsledky potravních experimentů ukázaly, že obohacení substrátu vermikultur mikroskopickými houbami vedlo ke vzrůstu růstové rychlosti, nejvíce při obohacení Aspergillus flavus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012651

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.