Počet záznamů: 1  

Produktivita horských luk při různých způsobech hospodaření

 1. 1.
  0102772 - UEK-B 20043077 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Mašková, Z. - Květ, Jan - Zelený, D.
  Produktivita horských luk při různých způsobech hospodaření.
  [Productivity of differently managed mountain meadows.]
  Aktuality šumavkého výzkumu II. Vimperk: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasi Šumava, 2004 - (Dvořák, L.; Šustr, L.), s. 243-250
  [Aktuality Šumavského výzkumu /2./. Srní (CZ), 04.10.2004-07.10.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA206/99/1410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: Bohemian Forest * secondary grassland * biomass
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Horská louka v NP/BR Šumava, ca 1160 m n.m., byla podrobena 3 zásahům uprostřed července ve 4 po sobě následujících rocích: kosení, mulčování, ponechání ladem. Jak typ zásahu, tak rok měly průkazný vliv na nadzemní biomasu a množství opadu (Vše v sušině) před každoročním zásahem, vliv na podzemní biomasu byl neprůkazný. Nadzemní biomasa před každoročním zásahem byla 0,35-0,5 kg.m-2 u všech zásahů a ve všech rocích, podzemní biomasa byla 6-9 kg.m-2. Poměr R/S se pohyboval mezi 6-18, obvykle byl největší na kosené ploše. Hmotnost sušiny opadu byla většinou 0,2-0,8 kg.m-2, největší na ploše nechané ladem. Sezónní chody všech sledovaných produkčních charakteristik byly značně proměnlivé. Odhad průměrné rořní nadzemní produkce pokusné louky činil 0,6-0,7 kg.m-2.

  A mountain meadow (about 1160 asl) situated in the Šumava NP/BR was subjected to 3 treatments applied in mid-July in 4 succesive years: (i)mowing, (ii)mulching, (iii)no management. Seasonal courses of aboveground biomass varied between 0,35-0,5 kg.m-2 in all treatments and years while belowground biomass did between 6-9 kg.m-2. R/S ratio varied between 6-18, being mostly highest in the mown treatment. Litter dry weight varied mostly between 0,2-0,8 kg.m-2, being usually hightest in the unmanaged treatment. Seasonal courses of the above 3 production characteristics were highly variable. Estimated average annual aboveground net production was 0,6-0,7 kg.m-2 for all treatments and years.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010109

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.