Počet záznamů: 1  

Vliv vysychání mokřadu na druhové složení a početnost chytaných pěvců

 1. 1.
  0102401 - UBO-W 20040097 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hořák, D. - Klvaňa, P. - Procházka, Petr
  Vliv vysychání mokřadu na druhové složení a početnost chytaných pěvců.
  [Influence of drying up of a wetland on species composition and abundance of mist-netted passerines.]
  Sylvia. Roč. 40, - (2004), s. 111-118. ISSN 0231-7796
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: reed passerines * bird assemblage changes * abundance
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  http://www.birdlife.cz/wpimages/other/sylvia40-8Horak.pdf

  Cílem tohoto článku je analyzovat vliv vysychání mokřadního ekosystému na druhové složení a početnost hnízdících druhů pěvců. Odchyt probíhal v letech 2000 až 2003 na lokalitě Vypálenky u Moravského Písku (Jihomoravský kraj, 48°59'N 17°02'E). Odchytové úsilí bylo standardizováno a vztaženo ke změnám ve výšce hladiny spodní vody. Celkem bylo odchyceno 412 ptáků. V průběhu sledovaných let byl zaznamenán signifikantní pokles vodní hladiny, který měl za následek snížení počtu odchycených ptáků. Ubývající "mokřadní" druhy byly nahrazovány druhy, které nejsou striktně vázány na vodní prostředí. Meziroční rozdíly v počtu odchycených jedinců u nejpočetnějšího druhu (rákosník obecný) nebyly způsobeny změnami v podílu tohoročních ptáků. Zjištěné výsledky dokládají rychlost změn ve struktuře ptačího společenstva vysychajícího mokřadu a použitelnost poměrně nenáročné metodiky při zjišťování stavu a kvality sledovaného ekosystému.

  The aim of this paper is to analyse the effect of drying up of a wetland on qualitative and quantitative composition of a passerine bird assemblage. Between 2000 and 2003 the mist netting of birds was carried out in the Vypálenky marsh near Moravský Písek (48°59'N 17°02'E, Czech Republic). Netting efficiency was standardised and the effect of water level changes was studied. In total, 412 birds were caught. The recorded significant decline in water level during the 4-year period caused a decline in numbers of captured individuals. Wetland species were replaced by species not confined to wetlands. Inter-year differences in quantity of trapped individuals of the most abundant species (Reed Warbler) were not caused by changes in proportion of young birds (1y). Presented results demonstrate the rate of changes in structure of a bird assemblage during drying up of a wetland and applicability of a relatively unsophisticated methodology in ecosystem quality assessment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009752

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.