Počet záznamů: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  0087407 - ÚDU 2008 RIV CZ cze R - Recenze
  Studničková, Milada
  [Recenze].
  [[Review].]
  [VANDI, Loretta.: Il manoscrito Oliveriano 1. Storia di un codice boemo del XV secolo. - Pesaro, 2004. 8, 264 s]. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2007), s. 347-348. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech book painting * Jagiellonian era * psalter * Valentin Noh of Jindřichův Hradec
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Recenze seznamuje s monografií věnovanou žaltáři v knihovně Oliveriana v italském Pesaru, iluminovanému Valentinem Nohem z Jindřichova Hradce. Zamýšlí se nad strukturou výzdoby a jako předstupeň iluminací určuje, na rozdíl od autorky monografie, rukopisy konce třicátých let 15. století (Kaločský žaltář, Žaltář Hanuše z Kolovrat).

  A review of a monograph on a psaltery in the Oliveriana library in Pesaro, Italy, illuminated by Valentin Noh from Jindřichův Hradec. It deals with the structure of the decoration and, unlike the author, identifies manuscripts from the late 1530s (The Psaltery of Kaloč, The Psaltery of Hanuš of Kolowrat) as predecessors to the illuminations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149258

   
   
Počet záznamů: 1