Počet záznamů: 1  

Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors on Catalytic Decomposition of N2O

 1. 1.
  0081907 - UCHP-M 20070056 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Obalová, L. - Pacultová, K. - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa - Bastl, Zdeněk - Valášková, M. - Lacný, Z. - Kovanda, F.
  Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors on Catalytic Decomposition of N2O.
  [Vliv poměru Mn/Al v Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech připravených z hydrotalcitů na katalytický rozklad N2O.]
  Catalysis Today. Roč. 119, 1-4 (2007), s. 233-238. ISSN 0920-5861
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: N2O decomposition * mixed oxide catalysts * hydrotalcite-like compounds
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.764, rok: 2007

  The Co-Mn-Al mixed oxide catalysts were prepared by thermal decomposition of hydrotalcite-like precursors with Co/(Mn+Al) molar ratio of 2 and Mn/Al molar ratio varying from 0 to 2. The obtained catalysts were characterized by powder XRD, XPS, BET surface area and TPR measurements and tested in N2O decomposition. The most active Co4MnAl catalyst exhibited both the optimum Mn/Al molar ratio and the optimum amount of components reducible in the temperature region in which the catalytic reaction proceeds (350 – 450 °C).

  Co-Mn-Al směsné oxidické katalyzátory s molárním poměrem Co/(Mn+Al) od 0 do 2 byly připraveny tepelným rozkladem hydrotalcitů. Katalyzátory byly charakterizovány XRD, XPS, BET a TPR a testovány v rozkladu N2O. Nejaltivnější Co4MnAl katalyzátor vykazoval jak optimální molární poměr Mn/Al, tak I optimální poměr složek redukovatelných v teplotní oblasti, ve které reakce probíhá (350 – 450 °C).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145631
   
Počet záznamů: 1