Počet záznamů: 1  

Středověké malířství a česká malba raného 19. století

 1. 1.
  0028563 - ÚDU 2006 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Machalíková, Pavla
  Středověké malířství a česká malba raného 19. století.
  [Medieval art and Czech painting of the early 19th century.]
  Umění = Art. Roč. 53, č. 5 (2005), s. 465-481. ISSN 0049-5123
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: 19th century painting * reflection of medieval art * religious-patriotic painting
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Příspěvek se zaměřuje na předpoklady a první projevy historizujících inspirací středověkým uměním v českém malířství po roce 1800. V rozmezí let 1780-1840 poukazuje na stylové a ideové impulsy a na utváření uceleného pohledu na středověké umění v Čechách. Interpretuje i konkrétní případy soudobé tvorby, v níž se odrážela inspirace středověkými díly (Josef Führich, František Tkadlík a Josef Vojtěch Hellich).

  The article focuses on the background to and the first manifestations of the historicising inspiration of medieval art in Czech painting after 1800. Looking at the period 1780-1840, it treats intellectual and stylistic developments and the formation of a comprehensive interpretation of medieval art in Bohemia. It analyses specific example of contemporary artwork, which reflected the inspiration of medieval art (Josef Führich, František Tkadlík and Josef Vojtěch Hellich).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118491
   
Počet záznamů: 1