Počet záznamů: 1  

.i.Moraria brevipes./i. (Crustacea: Copepoda) in South Bohemian forest soils

 1. 1.
  0021537 - UPB-H 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Háněl, Ladislav - Christian, E.
  Moraria brevipes (Crustacea: Copepoda) in South Bohemian forest soils.
  [Moraria brevipes (Crustacea: Copepoda) v lesních půdách jižních Čech.]
  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. Roč. 68, - (2004), s. 169-171. ISSN 1211-376X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/99/1416
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: forest floor * spruce * Crustacea
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Abundance and phenology data are provided for the copepod Moraria brevipes (Sars, 1863)(Canthocamptidae) in three types of woodland habitat in the Šumava Mountains, Czech Republic: living spruce forests, dead spruce forests after bark-beetle attack and clearings. Highest densities (>200 000 ind.m-2) were recorded in June at a site one year after clearcutting and in a dead spruce stand. Peaks in abundance were associated with large accumulations of litter.

  V práci jsou podány údaje o abundanci a fenologii klanonožce Moraria brevipes (Sars, 1863) (Canthocamptidae) ve třech typech lesních stanovišť na Šumavě, Česká republika: živé smrkové lesy, odumřelé smrkové lesy po napadení kůrovci a paseky. Největší populační hustoty (> 200 000 ind.m-2) byly zjištěny v červnu na jedné pasece jeden rok po provedené holoseči a v jednom odumřelém smrkovém lese. Vrcholové hodnoty abundance byly dosahovány ve spojitosti s větším hromaděním opadu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110504
   
Počet záznamů: 1