Počet záznamů: 1  

Centrum cílených terapeutik

 1. 1.
  ProjektCentrum cílených terapeutik
  Název projektu1M0505
  PoskytovatelGA MŠk
  Doba řešení2005 - 2011
  Příjemce projektu Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Říhová
  Ulbrich
  Angelis
  Fábry
  Katal.org.CAV
  Odkazy (53) - Abstrakt
  (33) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (73) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (4) - Část monografie
  (2) - Článek v novinách
  (1) - Ostatní výsledky
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  Databáze230g - Autorita projektu