Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku

Řezníková Lenka