Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Právní povaha kontrolních činností při kontrole veřejné účelové podpory poskytované na řešení projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Hálová Miloslava