Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky). II./1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Textová část a soupis. II./2. Rejstříky a CD-ROM

Blažková Lenka
, ISBN: 978-80-86675-13-8