Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Transfer vědění nebo rétorika exilu? Pobělohorští exulanti a jejich sebeprezentace v písemnostech Hartlibova okruhu

Urbánek Vladimír