Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Radiation- and self-ignition induced alterations of Permian uraniferous coal from the abandoned Novátor mine waste dump (Czech Republic)

Sýkorová Ivana