Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Jan T. Štefan, Knižní ilustrace bratří Salzerů: Karla, Jana Nepomuka a Ignáce. Zpráva o soupisu vznikajícím v letech 1969 až 2011 během práce na soupisu ilustrátorského díla Jana Jiřího Balzera, jeho bratrů a synů [Recenze]

Beránková Hana