Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

ČSN EN 1998-1/NA, Změna Z2, Národní příloha - NA.2.44, článek 9.2.4, Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

Fischer Ondřej