Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Popis a principy zplyňovacích technologií. Dílčí zpráva; literární přehled a stimulace zplnování biomasy parciální derivací

Hanika Jiří