Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní modelement nepřírodních biotopů v České republice