Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Stanovení, zdroje a potenciální následky inertního uhlíku "Black carbon" v půdách a sedimentech z měst a oblastí s těžbou uhlí v České republice