Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0523331 - ÚDU 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Chlíbec, Jan (ed.) - Benešovská, Klára (ed.) - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Dienstbier, Jan - Hlobil, Ivo - Konečný, Lubomír - Kubínová, Kateřina - Panušková, Lenka - Pešina, J. - Spunar, Pavel - Studničková, Milada - Švácha, Rostislav - Všetečková, Zuzana - Wittlich, P.
  Více Krásy.
  [More of Krása.]
  Praha: Artefactum, 2019. 263 s. ISBN 978-80-88283-29-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985955
  Klíčová slova: Josef Krása * history and theory of art * historiography * medieval art
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (FLU-F)
  Obor OECD: Arts, Art history; Arts, Art history (FLU-F)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307864
   
 2. 2.
  0520270 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích: Handbušek kodikologa. Praha: Scriptorium,2018]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 507-508. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: codicology * Czech Medieval manuscripts * handbook
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306613
   
 3. 3.
  0507930 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Review.]
  [Havel, Dalibor.: Počátky latinské písemné kultury v českých zemích: nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Brno: FF MUNI, 2018. 536 s. ISBN 978-80-210-8918-1]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 1/2 (2019), s. 226-228. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Latin written culture * Bohemia * Moravia * manuscripts
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298895
   
 4. 4.
  0503581 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Linda, Jaromír. Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 3. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 401 s. ISBN 978-80-87773-35-2.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 529-530. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: codicology * Middle Ages * Education and Research Library of Pilsener Region
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295393
   
 5. 5.
  0503580 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  Dva pohledy na české vydání Bernardovy Apologie [Recenze].
  [Bernard z Clairvaux. Apologie pro opata Viléma: latinsko-české vydání. Úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková. Praha, OIKOYMENH, 2018. 177 s. (Knihovna středověké tradice, 21) ISBN 978-80-7298-246-2]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 538-539. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bernard of Clairvaux * monastery life
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295392
   
 6. 6.
  0503579 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Stanislav, Petr. Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016. 945 s. (Studie o rukopisech. Monographia, 20). ISBN 978-80-87782-60-6; ISSN 1804-0101]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 270-272. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: codicology * Middle Ages * Bibliotheca Palatina
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295391
   
 7. 7.
  0503578 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Šmahel, František. Nahlédnutí do středověku: mluva písma a četba obrazů. Praha: Karolinum, 2017. 390 s. ISBN 978-80-246-3629-0]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 140, 3/4 (2017), s. 510-513. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech medieval history * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295390
   
 8. 8.
  0503576 - FLÚ 2019 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Volumen 11, Numeros continens inde a 1501 usque ad 1575. (edd.) ANNA KOZŁOWSKA – LUCYNA NOWAK – ANNA SOBAŃSKA – ADALBERTUS ŚWIEBODA – RICHARDUS TATARZYŃSKI – WLADIMIRUS ZEGA. Cracoviae, Bibliogheca Jagellonica, Oficina Editoria „Księgarnia Akademicka“ MMXVI (2016), XXXVIII, 507 pp., ISBN 978-83-7638-807-6; 978-83-04-00684-3 (całość).]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 140, 3/4 (2017), s. 513-514. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: codicology * Middle Ages * Jagiellonian Library
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295389
   
 9. 9.
  0481738 - FLÚ 2018 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Review.]
  [Polc, J. V.: Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti. Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2015. 128 stran. ISBN 978-80-7266-403-0]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 140, 1/2 (2017), s. 299-300. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: John Hus * reformation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277247
   
 10. 10.
  0469980 - FLÚ 2017 CZ cze R - Recenze
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Review.]
  [Šmahel, F.: Alma mater Pragensis: studie k počátkům Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, 2016. 614 s. ISBN 978-80-246-3203-2]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 139, 3/4 (2016), s. 510-513. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Charles University * Czech medieval history * history of scholarship
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267729