Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521918 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Podavka, Ondřej
  Přehled dějin novolatinské literatury [Recenze].
  [An overview of the history of Neo-Latin literature [Review].]
  [KORENJAK, Martin. Geschichte der neulateinischen Literatur: Vom Humanismus bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, 2016.]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 933-936. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: humanism * Neo-Latin literature * enlightenment * Erasmus of Rotterdam * John Amos Comenius
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306464
   
 2. 2.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
 3. 3.
  0507806 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Podavka, Ondřej
  Soužití šlechtice na studiích a jeho vychovatele v době předbělohorské na příkladu Šimona Proxena ze Sudetu a Julia Šlika z Holíče a Pasounu.
  [Co-existence of a Studying Nobleman and his Tutor in the period Before the Battle of White Mountain on the Example of Simon Proxenus a Sudetis and Julius Šlik of Holíč and Pasoun.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 33, č. 2 (2018), s. 397-421. ISSN 0231-7494
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: tutors * Simon Proxenus a Sudetis * Julius Šlik of Holíč and Pasoun * Paris * Grand Tours * travel journals
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://hdl.handle.net/11104/0298773
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298773
   
 4. 4.
  0507803 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Podavka, Ondřej
  [Recenze].
  [Review.]
  [Balbín, Bohuslav.: Rozmanitosti z historie Království českého. Praha: Academia, 2017. (Europa, 55), 614 s. ISBN 978-80-200-2637-8.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 1/2 (2019), s. 233-237. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jesuits * historiography * The Kingdom of Bohemia * translation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298772
   
 5. 5.
  0504903 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Podavka, Ondřej
  Johann Peter Cerroni a jeho encyklopedie moravských učenců.
  [Johann Peter Cerroni and His Encyclopaedia of Moravian Scholars.]
  Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 309-322. ISBN 978-80-7007-562-3
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litteraria * encyclopaedias * scholars * Moravia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296444
   
 6. 6.
  0497828 - FLÚ 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Podavka, Ondřej
  Leopold Jan Szersznik’s Encyclopaedia of Teschen Scholars.
  Wieki Stare i Nowe. Roč. 13, č. 18 (2018), s. 67-84. ISSN 1899-1556
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Leopold Jan Szersznik * historia litteraria * encyclopedias * Cieszyn Silesia * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292976
   
 7. 7.
  0496475 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
  Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho.
  [Critical edition of Scriptores Regni Bohemiae by Johann Peter Cerroni.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 43-54. ISSN 0231-7494
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litterarias * the Czech Lands * turn of the 18th and 19th century * principles for edition of early modern texts
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289983
   
 8. 8.
  0496474 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Podavka, Ondřej
  Ediční řada Bibliotheca Tessinensis a edice rukopisů Leopolda Jana Šeršníka.
  [The Bibliotheca Tessinensis series and edition of manuscripts by Leopold Johann Scherschnik.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 35-42. ISSN 0231-7494
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Leopold Johann Scherschnik * Cieszyn * edition * correspondence * manuscripts
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289984
   
 9. 9.
  0486970 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
  Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281676
   
 10. 10.
  0486207 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
  Podavka, Ondřej
  Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest.
  [Zdeněk Brtnický of Waldstein. Learned nobleman and his travel diary.]
  Praha: Vyšehrad, 2017. 265 s. Velké postavy českých dějin, 25. ISBN 978-80-7429-900-1
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Zdeněk Brtnický of Waldstein * ego-documents * travelling * grand tours * education * aristocracy * 1582-1623
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281107