Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0504587 - FLU-F 2020 DE eng R - Recenze
  Kitzler, Petr
  [Review].
  [Eastman, David, L.: The Ancient Martyrdom Accounts of Peter and Paul. Atlanta: SBL Press, 2015. xxv, 429 s.]. Gnomon: Kritische Zeitschrift für die gesamte Klassische Altertumswissenschaft. Roč. 91, č. 2 (2019), s. 174-176. ISSN 0017-1417
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: early Christian literature * hagiography * cult of saints * St. Paul * St. Peter
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296181
   
 2. 2.
  0504583 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Co je člověk? Na okraj Tertullianovy teologické antropologie.
  [What Is a Man? On the Margins of Tertullian’s Theological Anthropology.]
  Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 55-70. ISBN 978-80-7007-562-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Church fathers * Tertullian * anthropology * soul * body * traducianism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296179
   
 3. 3.
  0496334 - FLU-F 2019 RIV CZ cze T - Překlad
  Kitzler, Petr - Kouba, Pavel
  Friedrich Nietzsche. My filologové [Překlad].
  [Friedrich Nietzsche. We philologists [Translation].]
  [Nietzsche, F. Homer und die klassische Philologie. In: Nietzsche, F. Werke: Kritische Gesamtausgabe. Abt. 2, Bd. 1, Philologische Schriften (1867–1873). Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1982, str. 248–269. Nietzsche, F. Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern. In: F. Nietzsche. Sämtliche Werke, Bd. 1, Kritische Studienausgabe. Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1988, str. 753–792. F. Nietzsche. Wir Philologen. In: F. Nietzsche. Sämtliche Werke. Bd. 8, Kritische Studienausgabe. Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1988, str. 14–127.]. - Praha: OIKOYMENH, 2018. Knihovna novověké tradice a současnosti, 97. ISBN 978-80-7298-351-3. 2. opr. a dopl. vyd.
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Friedrich Nietzsche * classical Antiquity * classical philology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292623
   
 4. 4.
  0496326 - FLU-F 2019 eng U - Uspořádání akce
  Bažil, Martin - Kitzler, Petr - Okáčová, M. - Prchlík, I.
  The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe.
  [Prague, 09.11.2018-10.11.2018, (K-EUR 17/7)]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Classical Reception * Ovid * Central Europe
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289131
   
 5. 5.
  0495579 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kitzler, Petr
  Duše a tělo u Tertulliana: dvě studie k Tertullianově antropologii.
  [The Body and Soul in Tertullian: Two Studies on Tertullian’s Anthropology.]
  Praha: Filosofický ústav AV ČR: OIKOYMENH, 2018. 123 s. Edice Oikúmené, 198. ISBN 978-80-7298-346-9
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: early Christianity * Tertullian * De anima * anthropology * soul * traducianism * Stoicism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290337
   
 6. 6.
  0480610 - FLU-F 2018 RIV CZ cze T - Překlad
  Kitzler, Petr
  Nietzsche pro začátečníky. Tak pravil Zarathustra: úvod do četby [Překlad].
  [Nietzsche for Beginners. Thus Spoke Zarathustra: An Introduction [Translation].]
  [Schmidt, Rüdiger a Spreckelsen, Cord. Nietzsche für Anfänger: Also sprach Zarathustra: eine Lese-Einführung. 10. Auflage. München: DTV, 2015. 197 stran. Philosophie für Anfänger. ISBN 978-3-423-30124-4.]. - Praha: Filosofický ústav, 2017. Oikúmené, 190. ISBN 978-80-7298-242-4
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Friedrich Nietzsche * Also Sprach Zarathusta * German Philosophy * Interpretations
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277638
   
 7. 7.
  0474997 - FLU-F 2018 fre, eng U - Uspořádání akce
  Bažil, M. - Vallat, D. - Kitzler, Petr
  Textus centonarius. Les centons virgiliens de l'Antiquité: approche textuelle et littéraire.
  [Textus centonarius. Virgilian centons in Antiquity: textual and literary approach.]
  [Prague, 27.04.2017-29.04.2017, (K-EUR 15/13)]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: centons * Vergil * reception of Antiquity * Latin literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271884
   
 8. 8.
  0460396 - FLU-F 2017 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Tertullian.
  [Tertullian.]
  Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016 - (Karfíková, L.; Hušek, V.; Chvátal, L.), s. 265-281. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a (1. Teil). ISBN 978-3-451-00708-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: early Church * patristics * soteriology * Divine grace * Tertullian
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260504
   
 9. 9.
  0455728 - FLU-F 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Homolková, Milada - Kitzler, Petr - Koupil, Ondřej - Svatoš, Martin
  Kalendárium.
  Listy filologické. Roč. 137, 3/4 (2014), s. 351-355. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378092
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256349
   
 10. 10.
  0451679 - FLU-F 2016 RIV BE eng M - Část monografie knihy
  Kitzler, Petr
  Tertullian's Concept of the Soul and His Corporealistic Ontology.
  Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d'Afrique (IIe-VIe siècles). Turnhout: Brepols, 2015 - (Lagouanère, J.; Fialon, S.), s. 43-62. Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 70. ISBN 978-2-503-55578-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Tertullian * De anima * corpus * Stoicim * human soul * corporealism * Early Christianity * Augustine
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503555782-1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254674