Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0535097 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čechvala, Jakub
  Skládat scénu jako vázu: utváření obrazu scény v Euripidově Ifigenii v Tauridě.
  [Assembling a Scene as a Vase Painting: Shaping a Scene-image in Euripides’ Iphigenia in Tauris.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 85-101. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek tragedy * Euripides * Iphigenia in Tauris * prologue * vase painting
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313204

             
   
   
 2. 2.
  0534361 - FLÚ 2021 CZ cze, slo, eng B - Monografie kniha jako celek
  Poláčková, Eliška (ed.) - Čechvala, Jakub (ed.) - Čadková, Daniela (ed.) - Sarkissian, Alena (ed.)
  Jubilate et bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant.
  [Jubilate et Bibite: Studies on the Antiquity and Classical Reception in the European Culture. Ad Honorem Jan Bažant.]
  Praha: Filosofia, 2020. 289 s. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classical reception * doppelgänger * Iphigenia in Tauris * astragal from Antinopolis * Thucydides * Themistocles * Pausanias * chironomos * election astronomy * Greek Revival * Josef Lacina * Karel Dostal * Vienna Austriae defensa et liberata * Aratos * Hyginus
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313104

             
   
   
 3. 3.
  0517531 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čechvala, Jakub
  Fragmenty antických tragédií v souvislostech textové tradice a textové kritiky.
  [Fragments of Ancient Tragedies in the Context of Textual Tradition and Textual Criticism.]
  Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého. Praha: Filosofia, 2019 - (Čechvala, J.), s. 37-133. ISBN 978-80-7007-593-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments * Zdeněk K. Vysoký
  Obor OECD: General literature studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302913

             
   
   
 4. 4.
  0517529 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čechvala, Jakub (ed.)
  Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého.
  [Fragments of Greek Tragedians in Translations and Studies of Zdeněk K. Vysoký.]
  Praha: Filosofia, 2019. 367 s. ISBN 978-80-7007-593-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Zdeněk K. Vysoký * Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments
  Obor OECD: General literature studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302866

             
   
   
 5. 5.
  0496895 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čechvala, Jakub
  “Proměnlivý jako Próteus”: antický mýtus mezi teorií a recepcí.
  [“Changeable as Proteus”: ancient myth between theory and reception.]
  Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 9-26. ISBN 978-80-7007-521-0
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Ancient myth * theory * reception
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289996

             
   
   
 6. 6.
  0492821 - FLÚ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čechvala, Jakub (ed.) - Poláčková, Eliška (ed.)
  Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře.
  [Imaginary Ithaca: Reception of Classical Mythology in Czech Culture.]
  Praha: Filosofia, 2018. 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: reception of myhology * Czech Medieval art * Czech medieval literature * 19th-century Czech school education * 19th-century Czech parodic operettas * Karel Dostal * 20th-century Czech catholic literature * Classical reception in Czech historiography
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288488

             
   
   
 7. 7.
  0464245 - FLÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čechvala, Jakub
  'Svrchovaný plod ducha hellenského, v nejplnější síle a ryzosti jeho...' Obrazy tragického divadla v českých zemích 19. a začátku 20. století.
  ['The paramount fruit of Graecian spirit at its most complete force and purity…' The Images of Tragic Theatre in the Czech Lands in 19th and at the Beginning of 20th Century.]
  Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 99-129. ISBN 978-80-7007-460-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Classical Greek theatre * reception * Czech revival movement * national ideology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264869

             
   
   
 8. 8.
  0464242 - FLÚ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Čechvala, Jakub - Konývková, T. - Novotný, Matěj - Poláčková, E. - Stehlíková, Eva
  Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře.
  [In the Shade of the Hellenic Sun: Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture.]
  1. - Praha: Filosofia, 2016. 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: 19th – 20th Century Classical reception * Czech national identity * theatre * literature * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264870

             
   
   
 9. 9.
  0399878 - FLÚ 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čechvala, Jakub
  Eirene. Studia Graeca et Latina.
  [Eirene. Studia Graeca et Latina.]
  Akademický bulletin AV ČR. -, č. 10 (2013), s. 36-37. ISSN 1210-9525
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classical studies * Czech Republic * scholarly journals
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227086

             
   
   
 10. 10.
  0399875 - FLÚ 2014 CZ cze R - Recenze
  Čechvala, Jakub
  [Recenze].
  [Review.]
  [DANEŠ, J.: Politické aspekty řecké tragedie/ Political Aspects of Greek Tragedy]. Listy filologické. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 136, 1-2 (2013), s. 247-253. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: tragedy * democracy * ideology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227084

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.