Počet záznamů: 1  

Lokace středověkých měst na území Čech, Moravy a Slezska

 1. 1.
  0500754 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Loits, André - Drdácký, Tomáš - Zadražil, Tomáš - Buzek, Jaroslav
  Lokace středověkých měst na území Čech, Moravy a Slezska.
  [The location of medieval cities in Bohemia, Moravia and Silesia.]
  Z dějin geodézie a kartografie. Roč. 19, č. 228 (2018), s. 138-144. ISSN 0232-0916
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R025
  Klíčová slova: land surveyor * medieval city * city founding * groma * urban pattern
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Článek se zabývá otázkou, co zapříčinilo lokační boom v našich zemích, kdy od poloviny 13. století, v éře posledních Přemyslovců dochází k hospodářskému, kulturnímu, politickému a mocenskému vzestupu Českého státu. To vedlo k dalekosáhlým změnám v řadě oblastí života tehdejší společnosti. V této době byly položeny základy sídelní struktury a poprvé se na našem území objevuje plánovité zakládání městské sítě. Jaká byla role tehdejších zeměměřičů (lokátorů) při tvorbě půdorysů nových měst?

  This article deals with the question of what caused the locational boom in our countries, where from the middle of the 13th century, in the era of the last Přemyslovci dynasty, occurs an economic, cultural, political and power rise of the Czech state. This leads to far-reaching changes in a number of areas of life of the society of the time. In this period, the foundations of a residential structure are laid and it is also the first time that establishments of planned urban networks are appearing. What was the role of land surveyors during the creation of plans of new cities?
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293413