Počet záznamů: 1  

Rozvoj metody mezních stavů v oboru kovových stavebních konstrukcí

 1. 1.
  0491019 - UTAM-F 2019 SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Kárníková, I. - Marek, P. - Pirner, M. - Škaloud, Miroslav - Tichý, M.
  Rozvoj metody mezních stavů v oboru kovových stavebních konstrukcí.
  [Development of limit state design of metallic building structures.]
  Stavebnícky časopis. Roč. 31, č. 10 (1983), s. 753-768. ISSN 0039-078X
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: limit states * metallic structures * method of extreme values
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Obor OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering

  Soubor námětů, návrhů a poznámek o metodě navrhování kovových stavebních konstrukcí na základě jednání konference "Mezní stavy kovových stavebních konstrukcí", konané v Karlových Varech v dubnu 1981, jmenovitě o hlavních zásadách metody, terminologii, definicích a komplexním pojetí mezních stavů únosnosti a použitelnosti se zvláštním zřetelem na aplikaci metody tzv. "extrémních hodnot" při formulaci mezních stavů a podmínek únosnosti a použitelnosti, o rozdílu mezi zatížením a odezvou konstrukce a o zpřesnění formulace podmínek a kritérií únosnosti a použitelnosti se zřetelem ke zvláštním charakteristikám kovových konstrukcí.

  The voluminous Proceedings, the General Reports and the discussion of the conference "Limit States of Metallic Building Structures" held in Karlovy Vary in April 1981 as well as the follow-up studies of the Authors have been the source of a number of suggestions and comments conceming the development of the limit states design method in the field of metallic building structures. The Authors give a summary of the problem analysis with special regard to the main principles of the method, to the terminology in use, to the definitions and to the complex concept of the limit state of load-carrying capacity and serviceability. Emphasis is laid on the application of the method called "method of extreme values", to the formulation of the limit states and the corresponding conditions of load-carrying capacity and serviceability, on the difference between the loading and the response of the structure to the load from the aspect of quantities constituting these conditions and on the refinement of formulation of each of these conditions and the criteria of load-carrying capacity and serviceability with regard to specific characteristics of metallic structures.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285104