Počet záznamů: 1  

Classical Latin Theatrical Terms in Medieval Latin of Bohemia

 1. 1.
  0081170 - FLÚ 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vršecká-Kvízová, Kateřina
  Classical Latin Theatrical Terms in Medieval Latin of Bohemia.
  [Klasické latinské divadelní termíny ve středověké latině Čech.]
  Listy filologické. Roč. 128, 3-4 (2005), s. 241-266. ISSN 0024-4457
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: medieval * Latin * theatre
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  The article deals with the meanings and interpretation of the classical theatrical terms (theatrum, amphitheatrum, scaena, comoedia, tragoedia) in medieval Latin sources of Bohemia; special attention is paid to occurence of the terms in medieval Latin and Latin-Czech glossaries and vocabularies.

  Článek se zabývá významy a interpretací klasických divadelních pojmů (theatrum, amphitheatrum, scaena, comoedia, tragoedia) v středolatinských bohemikálních pramenech; zvláštní pozornost je věnována výskytu těchto termínů ve středověkých latinských a latinsko-českých glosářích a vokabulářích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145129
   
Počet záznamů: 1