Number of the records: 1  

Zařízení pro přípravu nehořlavého plniva.

 1. 1.
  SYSNO ASEP0494954
  Document TypeP1 - Utility model, Industrial Design
  R&D Document TypeResults of legal proteciton (Utility Model , Industrial Design)
  RIV SubspeciesUžitný vzor
  TitleZařízení pro přípravu nehořlavého plniva.
  TitleA Device for Preparation of a non-Combustible Filler.
  Author(s) Sobek, Jiří (UCHP-M) RID, SAI
  Veselý, Václav (UCHP-M) RID, SAI
  Broda, M. (CZ)
  Nehyba, A. (CZ)
  Kynařová, E. (CZ)
  Year of issue2017
  Publication formPrint - P
  Name of the patent ownerÚstac chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Security Paper Mill, a.s.
  AdressPraha - Praha
  Date of the utility model acceptance03.10.2017
  Utility model number31076
  Licence feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Use by another entityA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Languagecze - Czech
  Keywordscombustible filler ; microwave energy ; silicate
  Subject RIVCI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OECD categoryChemical process engineering
  R&D ProjectsFV10322 GA MPO - Ministry of Industry and Trade (MPO)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  AnnotationPodstatou předkládaného technického řešení je zařízení pro přípravu nehořlavého plniva na bázi křemičitanu sodného nebo draselného, zejména vhodného pro plnění do papíru nebo stavebních hmot, jehož použitím lze odstranit nedostatky stavu techniky, a to konkrétně tak, že zařízení umožňuje na základě mikrovlnné energie vysušit s nízkou spotřebou energie křemičitan sodný na takovou úroveň, aby již nebyl rozpustný ve vodě, avšak v molekule nesl krystalickou vodu, která zajišťuje zhášecí funkci. Takto vysušený křemičitan se vyznačuje značnou křehkostí, což je výhodné zejména při jeho úpravě zrnitosti. Plnivo připravené touto technikou je ekologické a nemění fyzikální a užitné vlastnosti papíru.
  Description in EnglishThe present invention is a device for preparing a non-flammable filler based on sodium or potassium silicate, particularly suitable for filling into paper or building materials, the use of which can be removed deficiencies in the state of the art, in particular in that the device allows, on the basis of microwave energy, to dry with low energy consumption of sodium silicate to such a level that it is no longer soluble in water but carried in the molecule crystalline water that provides quenching function. Such a desiccated silicate is characterized by a considerable brittleness, which is particularly advantageous in its grain processing. Filler prepared with this technique is environmentally friendly and does not change physical and utility paper properties.
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2019
  Electronic addresshttps://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031076.pdf
Number of the records: 1