Number of the records: 1  

Zařízení pro přípravu nehořlavého plniva.

 1. 1.
  0494954 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Broda, M. - Nehyba, A. - Kynařová, E.
  Zařízení pro přípravu nehořlavého plniva.
  [A Device for Preparation of a non-Combustible Filler.]
  2017. Owner: Ústac chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Security Paper Mill, a.s. Date of the utility model acceptance: 03.10.2017. Utility model number: 31076
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10322
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : combustible filler * microwave energy * silicate
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031076.pdf

  Podstatou předkládaného technického řešení je zařízení pro přípravu nehořlavého plniva na bázi křemičitanu sodného nebo draselného, zejména vhodného pro plnění do papíru nebo stavebních hmot, jehož použitím lze odstranit nedostatky stavu techniky, a to konkrétně tak, že zařízení umožňuje na základě mikrovlnné energie vysušit s nízkou spotřebou energie křemičitan sodný na takovou úroveň, aby již nebyl rozpustný ve vodě, avšak v molekule nesl krystalickou vodu, která zajišťuje zhášecí funkci. Takto vysušený křemičitan se vyznačuje značnou křehkostí, což je výhodné zejména při jeho úpravě zrnitosti. Plnivo připravené touto technikou je ekologické a nemění fyzikální a užitné vlastnosti papíru.

  The present invention is a device for preparing a non-flammable filler based on sodium or potassium silicate, particularly suitable for filling into paper or building materials, the use of which can be removed deficiencies in the state of the art, in particular in that the device allows, on the basis of microwave energy, to dry with low energy consumption of sodium silicate to such a level that it is no longer soluble in water but carried in the molecule crystalline water that provides quenching function. Such a desiccated silicate is characterized by a considerable brittleness, which is particularly advantageous in its grain processing. Filler prepared with this technique is environmentally friendly and does not change physical and utility paper properties.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0288823

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031076.pdf1306.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.