Number of the records: 1  

Přístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí a Soudní dvůr EU: navzdory Aarhuské úmluvě stále zavřeno

 1. 1.
  SYSNO ASEP0463698
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  TitlePřístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí a Soudní dvůr EU: navzdory Aarhuské úmluvě stále zavřeno
  TitleAccess to Justice in Environmental Matters at the Court of Justice of the EU: Shut-out, despite the Aarhus Convention
  Author(s) Müllerová, Hana (USP-I) ORCID, RID, SAI
  Source TitleČeské právo životního prostředí - ISSN 1213-5542
  Roč. 16, č. 2 (2016), s. 8-40
  Number of pages33 s.
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsaccess to justice in environmental matters ; Court of Justice of the EU ; non-privileged applicants
  Subject RIVAG - Legal Sciences
  Institutional supportUSP-I - RVO:68378122
  AnnotationČlánek podrobně analyzuje vývoj judikatury Soudního dvora EU ve věci přístupu ke spravedlnosti v oblasti životního prostředí, konkrétně k přezkumu aktů vydaných orgány EU, a to podle příslušných ustanovení primárního práva (tj. podle úpravy žaloby na neplatnost) a sekundárního práva (podle tzv. Aarhuského nařízení). Ukazuje, že poslední vývoj reprezentovaný dvěma rozhodnutími z ledna 2015 představuje utvrzení restriktivní a ochraně životního prostředí nepříznivé interpretace přístupu k tomuto přezkumu.
  Description in EnglishThe article provides a detailed analysis of the case law development in the Court of Justice of the EU in the field of access to justice in environmental matters as regards the review of legality of EU acts, covering both primary and secondary law. It shows that the recent case law of the CJEU from January 2015 confirmed the over-restrictive interpretation of legal standing conditions, which is adverse to the environmental protection field.
  WorkplaceInstitute of State and Law
  ContactIveta Bůžková, iveta.buzkova@ilaw.cas.cz, Tel.: 221 990 712
  Year of Publishing2017
Number of the records: 1