Number of the records: 1  

Přístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí a Soudní dvůr EU: navzdory Aarhuské úmluvě stále zavřeno

 1. 1.
  0463698 - ÚSP 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Müllerová, Hana
  Přístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí a Soudní dvůr EU: navzdory Aarhuské úmluvě stále zavřeno.
  [Access to Justice in Environmental Matters at the Court of Justice of the EU: Shut-out, despite the Aarhus Convention.]
  České právo životního prostředí. Roč. 16, č. 2 (2016), s. 8-40. ISSN 1213-5542
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : access to justice in environmental matters * Court of Justice of the EU * non-privileged applicants
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Článek podrobně analyzuje vývoj judikatury Soudního dvora EU ve věci přístupu ke spravedlnosti v oblasti životního prostředí, konkrétně k přezkumu aktů vydaných orgány EU, a to podle příslušných ustanovení primárního práva (tj. podle úpravy žaloby na neplatnost) a sekundárního práva (podle tzv. Aarhuského nařízení). Ukazuje, že poslední vývoj reprezentovaný dvěma rozhodnutími z ledna 2015 představuje utvrzení restriktivní a ochraně životního prostředí nepříznivé interpretace přístupu k tomuto přezkumu.

  The article provides a detailed analysis of the case law development in the Court of Justice of the EU in the field of access to justice in environmental matters as regards the review of legality of EU acts, covering both primary and secondary law. It shows that the recent case law of the CJEU from January 2015 confirmed the over-restrictive interpretation of legal standing conditions, which is adverse to the environmental protection field.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262806

   
   
Number of the records: 1