Number of the records: 1  

Přístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí a Soudní dvůr EU: navzdory Aarhuské úmluvě stále zavřeno

  1. 1.
    MÜLLEROVÁ, H. Přístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí a Soudní dvůr EU: navzdory Aarhuské úmluvě stále zavřeno. České právo životního prostředí. 2016, 16(2), 8-40. ISSN 1213-5542.
Number of the records: 1