Number of the records: 1  

Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv

  1. 1.
    POHOŘELÝ, M., KAMENÍKOVÁ, P., SVOBODA, K., SKOBLIA, S., JEREMIÁŠ, M., ŠYC, M., PUNČOCHÁŘ, M., HARTMAN, M. Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv. Utility model 24582. 19. 11. 2012. Available: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1851147&lan=cs
Number of the records: 1