Number of the records: 1  

Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv

 1. 1.
  0384585 - ÚCHP 2013 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Skoblia, Sergej - Jeremiáš, Michal - Šyc, Michal - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv.
  [The Facility for the Fluidized-Bed Gasification of Solid Fuels.]
  2012. Owner: Ústav chemických procesu AV CR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 19.11.2012. Utility model number: 24582
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020366; GA MŠk(CZ) 7C11009
  Grant - others:RFCS(XE) RFCR–CT–2010–00009
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized-bed gasification * solid fuels * producer gas
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1851147&lan=cs

  Technické řešení se týká zařízení pro fluidní zplyňování různých tuhých paliv, které umožňuje sledování vlivu typu paliva a operačních podmnínek na stabilitu procesu zplyňování a kvalitu produkovatelného plynu.

  The technical solution relates to the facility for the fluidized-bed gasification of various solid fuels, which allows to monitor the influence of the type of fuel and the operating conditions on the gasification process stability and producer gas quality.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0214182

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.