Number of the records: 1  

Materiálový výzkum středověkých skleněných mozaik v Malborku a Kwidzynu

 1. 1.
  0489274 - ÚACH 2019 CZ cze J - Journal Article
  Hradil, David - Hradilová, J. - Kracík Štorkánová, M. - Pospíšilová, E.
  Materiálový výzkum středověkých skleněných mozaik v Malborku a Kwidzynu.
  [Material research of medieval glass mosaics in Malbork and Kwidzyn.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 77, č. 3 (2017), s. 286-293. ISSN 1210-5538
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : medieval mosaics * Malbork Madonna * material analysis * non-invasive methods * degradation of glass
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  OBOR OECD: Inorganic and nuclear chemistry

  Příspěvek popisuje materiálové znaky, které mohou posloužit jako vodítko pro provenienční určení středověkých mozaik v Malborku a Kwidzynu. Zejména jde o nepatrné zbytky původní polychromie, mezi nimiž byl nalezen i unikátní fragment původního zlacení, a pak o skleněné tessery vlastní mozaiky. Možnosti detailního srovnání s jinými díly, napfiklad s mozaikou Posledního SOUdU v Praze, však shledává jako omezené.

  The paper describes the material characteristics that can serve as a guide for the provenance determination of medieval mosaics in Malbork and Kwidzyn. In particular, it deals with tiny remnants of the original polychromy, among which a unique fragment of original gilding was found, and then with the glass tesserae of the mosaic itself. Possibilities of a detailed comparison with other mediaeval mosaics, such as, e.g., the mosaic Of the Last Judgment in Prague. however, are found to be limited.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283717
   
Number of the records: 1