Number of the records: 1  

Československé knihovnictví v letech 1939-1959: vybrané problémy historického vývoje

 1. 1.
  0484280 - ÚČL 2018 RIV CZ cze J - Journal Article
  Večeřová, Petra
  Československé knihovnictví v letech 1939-1959: vybrané problémy historického vývoje.
  [Czechoslovak librarianship, 1939-1959: selected issues of historical development.]
  Knihovna - knihovnická revue. Roč. 28, č. 2 (2017), s. 20-36. ISSN 1801-3252. E-ISSN 1802-8772
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LM2015059
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : libraries * history of libraries and librarianship * cultural politics * censorship * confiscations of books * seized books depositories * readers services * reading groups * socialist librarianship
  OECD category: Specific literatures

  Článek vychází z příspěvku předneseného na mezinárodním odborném semináři Knihy znovu nalezené (Praha, 2016). Představuje hlavní trendy rozvoje knihovnictví v Československu v letech 1939–1959 s přihlédnutím k vývoji Národní a univerzitní knihovny a rozvoji či naopak stagnaci československých knihoven a jejich fondů v souvislosti s kulturně-politickými událostmi (cenzurní nařízení, konfiskace, knižní svozy, válečné události apod.). Ve druhé části příspěvku jsou prezentovány vybrané změny a proměny knihovnictví a přístupu knihoven ke čtenářům po únoru 1948.

  The article is based on a paper presented at the information seminar „Books Discovered Once Again“ (Prague, 2016). It introduces the main trends in the development of Czechoslovak librarianship, 1939–1959 with reference to the National and University Library and the growth or stagnation of Czechoslovak libraries and their collections as a result of cultural and political events (censorship, confiscations including book seisures and depositories, war events etc.). The second part concentrates on selected changes in libraries and their attitude to readers following the Communist takeover in February 1948.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279423

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.