Number of the records: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  0482702 - FLÚ 2018 DE eng R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [ČAPSKÁ, V.: Mezi texty a textiliemi: (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. 326 s. ISBN 978-80-88013-33-4]. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Collegium Carolinum. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 212-214. ISSN 0523-8587
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : textual practices * cultural exchanges * Baroque Period
  Subject RIV: AB - History

  Text hodnotí práci V. Čapské, jež zkoumá literární praxe v rodině (Swérts-)Šporků v první polovině 18. století. Aniž by zcela odhlédla od toho, co texty říkají, soustředila se Čapská na sociální procesy spjaté s s produkcí, reprodukcí, patronací, překlady a distribucí textů. Kombinuje přitom postupy literární teorie, historie a sociální antropologie, užívá např. teorii jednání, teorii aktérství ad.

  The text reviews Čapska´s monograph examining literary pracices in the (Swérts-)Sporck family in the first half of the 18th century. Without disregarding what the texts are actually saying, Čapská focuses her attention on the social processes connected with the production, reproduction patronage, translation, and distribution of texts. She combines approaches from literary theory, history, and social anthropology, making use of behaviour theory and action theory for her overall perspecitve.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278144

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.