Number of the records: 1  

Meloxicam, a cyclooxygenase-2 inhibitor, stimulates myelopoiesis in irradiated mice via induction of G-CSF

 1. 1.
  0311303 - BFÚ 2009 FR eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Znojil, V. - Vacek, Antonín - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa
  Meloxicam, a cyclooxygenase-2 inhibitor, stimulates myelopoiesis in irradiated mice via induction of G-CSF.
  [Meloxicam, inhibitor cyklooxygenázy-2, stimuluje myelopoézu u ozářených myší prostřednictvím indukce G-CSF.]
  Abstract. Tours, 2008. s. 254. ISBN 978-2-7598-0372-9. ISSN 0033-8451.
  [36th Annual Meeting of the European Radiation Research. 31.08.2008-04.09.2008, Tours]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : cyclooxygenase-2 inhibition * hematopoiesis * radiation-induced myelosuppression
  Subject RIV: BO - Biophysics

  It has been found that meloxicam, in inhibitor of cyclooxygenase-2, stimulates myelopoiesis in irradiated mice via induction of granulocyte colony-stimulating factor.

  Bylo zjištěno, že inhibitor cyklooxygenázy-2, meloxicam, stimuluje myelopoézu u ozářených myší prostřednictvím indukce granulocytárního kolonie stimulujícího faktoru.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162949
   
Number of the records: 1