Number of the records: 1  

Hematopoiesis-stimulating and radioprotective effects of adamantylamide dipeptide

 1. 1.
  0038987 - BFÚ 2007 RIV GB eng A - Abstract
  Hofer, Michal - Vacek, Antonín - Mašek, K.
  Hematopoiesis-stimulating and radioprotective effects of adamantylamide dipeptide.
  [Krvetvorbu stimulující a radioprotektivní účinky adamantylamikdipeptidu.]
  European Journal of Clinical Investigation. Roč. 36, č. 1 (2006), s. 50-50. ISSN 0960-135X.
  [40th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation. 15.03.2006-18.03.2006, Prague]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507
  Keywords : immunomodulator * adamantylamide dipeptide * hematopoiesis
  Subject RIV: BO - Biophysics

  The aim of the study was to test hematopoiesis-stimulating and radioprotective effects of adamantylamide dipeptide (AdDP). It was found out that AdDP increases numbers of hematopoietic progenitor cells in sublethally irradiated mice and enhances survival after their exposure to a lethal dose of ionizing radiation. The results obtained suggest the possibility to enrich the spectrum of clinical indications for administration of AdDP with the states of myelosuppression of various etiology.

  Cílem studie bylo testovat krvetvorbu stimulující a radioprotektivní účinky adamantylamiddipeptidu (AdDP). Bylo zjištěno, že AdDP zvyšuje počty krvetvorných progenitorových buněk u subletálně ozářených myší a zvyšuje přežívání zvířat po jejich expozici letální dávce ionizujícího záření. Získané výsledky naznačují možnost rozšíření klinických indikací pro podání AdDP také na stavy útlumu kostní dřeně různé etiologie.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133179
   
Number of the records: 1