Number of the records: 1  

Terapie dřeňového radiačního syndromu aktivací adenosinových receptorů

 1. 1.
  0023942 - BFÚ 2006 CZ cze A - Abstract
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Vacek, Antonín - Weiterová, Lenka
  Terapie dřeňového radiačního syndromu aktivací adenosinových receptorů.
  [Therapy of bony marrow radiation syndrome by activation of adenosine receptors.]
  -. 2005. s. 3.
  [I. jihočeské pracovní dny věnované Problematice krizového řízení. 18.05.2005-20.05.2005, České Budějovice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507
  Keywords : adenosine receptors * hematopoiesis * bone marrowradiation syndrome
  Subject RIV: BO - Biophysics

  Farmakologicky vyvolaná aktivace adenosinových receptorů moduluje krvetvorné procesy. Neselektivní aktivace těchto receptorů zvýšením koncentrace extracelulárního adenosinu nebo selektivní aktivace subtypu A3 látkou IB-MECA, které mají krvetvorbu stimulující účinky, by mohly být využity k terapii dřeňového radiačního syndromu.

  Pharmacologically induced activation of adenosine receptors modulates hematopoietic processes. Non-selective activation of these receptors evoked by elevation of extracellular adenosine or selective activation of the A3 subtype by IB-MECA, which have hematopoiesis-stimulating effects, can be employed for therapy of bone marrow radiation syndrome.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114565
   
Number of the records: 1