Number of the records: 1  

Action of granulopoiesis-stimulating cytokines rhG-CSF, rhGM-CSF, and rmGM-CSF on murine hematopoietic progenitor cells for granulocytes and macrophages (GM-CFC)

 1. 1.
  0001171 - BFÚ 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hofer, Michal - Vacek, Antonín - Weiterová, Lenka
  Action of granulopoiesis-stimulating cytokines rhG-CSF, rhGM-CSF, and rmGM-CSF on murine hematopoietic progenitor cells for granulocytes and macrophages (GM-CFC).
  [Působení granulopoézu stimulujících cytokinů rhG-CSF, rhGM-CSF a rmGM-CSF na myší krvetvorné progenitorové buňky pro granulocyty a makrofágy (GM-CFC).]
  Physiological Research. Roč. 54, - (2005), s. 207-213. ISSN 0862-8408
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IBS5004009; GA AV ČR(CZ) KSK5011112; GA ČR(CZ) GP305/03/D050
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507
  Keywords : murine hematopoiesis * GM-CFC * rhG-CSF
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 1.806, year: 2005

  The aim of the work was to provide new data on the knowledge of mechanisms by which recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rhG-CSF), recombinant human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (rhGM-CSF), and recombinant mouse granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (rmGM-CSF) enhance numbers of colonies growing from hematopoietic progenitor cells for granulocytes and macrophages (GM-CFC) in mouse bone marrow. It has been found that both rhG-CSF and rmGM-CSF stimulate proliferation of GM-CFC by a combination of direct effects (direct action on target cells) and indirect effects (action mediated by induction of other cytokines and growth factors in the organism) whereas in the case of rhGM-CSF only indirect effects have been observed.

  Cílem práce bylo poskytnout nová data ke znalostem o mechanismech, jimiž rekombinantní lidský granulocytární kolonie stimulující faktor (rhG-CSF), rekombinantní lidský granulocytární-makrofágové kolonie stimulující faktor (rhGM-CSF) a myší rekombinantní granulocytární-makrofágové kolonie stimulující faktor (rmGM-CSF) zvyšují počty kolonií rostoucích z krvetvorných progenitorových buněk pro granulocyty a makrofágy (GM-CFC) v myší kostní dřeni. Bylo zjištěno, že jak rhG-CSF, tak rmGM-CSF stimulují proliferaci GM-CFC kombinací přímých efektů (přímé účinky na cílové buňky) a nepřímých efektů (účinky zprostředkované indukcí dalších cytokinů a růstových faktorů v organismu), zatímco v případě rhGM-CSF byly zjištěny pouze účinky nepřímé.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0109543
   
Number of the records: 1