Number of the records: 1  

Kniha náboženských a filosofických sekt a škol. (Díly věnované islámským směrům a odnožím). [Překlad]

 1. 1.
  0546100 - OÚ 2022 RIV CZ cze T - Translation
  Ostřanský, Bronislav
  Kniha náboženských a filosofických sekt a škol. (Díly věnované islámským směrům a odnožím). [Překlad].
  [The Book of Sects and Creeds. (Sections on Islamic traditions and sects). [Translation].]
  [AŠ-ŠAHRASTĀNĪ, M.: AŠ-ŠAHRASTĀNĪ, Muḥammad. Kitāb al-milal wa-an-niḥal. Ed. Muḥammad Farīd. al-Qāhira: al-Maktaba at-tawfīqīja, [b.r.].]. - Praha: Academia, 2021. Orient, 40. ISBN 978-80-200-3233-1
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Islam * Shahrastani * heresy
  OECD category: Religious studies

  Muhammad aš-Šahrastání (1086-1153) byl vlivný perský historik náboženství, historiograf, učenec, filozof a teolog. Jeho vlivná kniha Kitáb al-milal wa an-nihal (Kniha sekt a škol) byla průkopnickým dílem rozvíjejícím objektivní a filozofický přístup ke studiu náboženství. Je to vlastně encyklopedie téměř všech náboženských a filozofických doktrín rozšířených mezi obyvatelstvem raně středověkého Středního východu a Středomoří. První část tohoto díla, která byla překládána, se věnuje muslimům, jejich směrům, různým duchovním proudům a myšlenkovým školám.

  Muhammad al-Shahrastānī (1086–1153) was an influential Persian historian of religions, a historiographer, scholar, philosopher and theologian. His seminal book, Kitāb al–Milal wa al-Nihal (The Book of Sects and Creeds), was a pioneering work in developing an objective and philosophical approach to the study of religions. In fact, it is an encyclopaedia of almost all religions and philosophical doctrines current among the peoples of the Middle East and Mediterranean in the early Middle Ages. Part one of the book, which is the subject of this translation, deals with Muslims, their sects, various spiritual movements and schools of thought.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324577

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Kniha nabozenskych a filosofickych sekt a skol.pdf13.6 MBPublisher’s postprintrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.